RSS

язовир „Бели Искър“, с.Бели Искър

»» Язовир Бели Искър -32 км., /около 46 минути /

»» с.Бели Искър – 14.7 км., /около 20 минути/

» Язовир „Бели Искър“

Язовир „Бели Искър” е първия водоисточник на град София и един от най-големите язовири в България, и мога да твърдя за всички, които са имали късмета да го видят , най-красивият.

Язовир „Бели Искър“ е построен по горното течение на река Бели Искър в подножието на връх Мусала в Рила на около 1900 m надморска височина. Проектиран през 30-те години на миналия век в съответствие с тогавашните немски стандарти. Той се пълни от 9 водохващания и осигурява около 20% от питейното водоснабдяване на столицата, като служи за допълващ обем на основия водоизточник, язовир „Искър“.

язовир Бели Искър (iazovor Beli Iskar)

 

» село „Бели Искър“

с.Бели Икър (s.B.Iskar-1)В с.село Бели Искър традиционно през м.юни се провежда „ПРАЗНИК НА РИЛСКИЯ ЗЕЛНИК” и любопитните могат да се насладят както на месния фолклор така и на вкусните зелници. Традиционният зелник е известен далеч зад пределите на района и страната ни като безспорен връх на кулинарното изкуство. Друго събитие в края на м.юни е и фестивала „Рок в Рила“

общ изглед
…………Синиьо вир“ въженият мост
Еко-пътека в Парка

На 1 км над селото започва „Централен Рилски резерват“. Той е най-големият в България и един от най-мащабните в Европа. Създаден е с цел да се съхранят горски, субалпийски екосистеми, образуващи уникален природен комплекс. Площта на резервата е 12 393,7 ха и обхваща значителна територия около Бели Искър и връх Мусала.

„Успение Богородично“ Църквата „Успение Богородично“ в селото е построена през 1847 г. И също има история. В През 1912 г. тук се е венчал Пейо Яворов за Лора Каравелова. По-късно в пещерата „Каменна колиба“ Яворов се среща с Яне Сандански, където правят заверата. Пещерата се намира на 5 км южно от селото.

В селото са запазени исторически чешми и кладенци като „Войнишкото чешме“, „Кадън кладенец“ и „Бельов кладенец“. Голяма историческа местност е „Демир капия“, където стават най-големите сражения по време на Освобождението от турско иго.